Ristiinan vihreiden toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Ristiinan vihreät järjesti syyskokouksen ja yleisölle avoimen keskustelutilaisuuden Hangastenmaalla. Kevätkokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle. Se olisi tässä.

Yhdistyksen poliittinen toiminta Ristiinassa

Toimintasuunnitelma tähtää vihreiden arvojen kuten mm. luonnon- ja ympäristönsuojelun, kestävän kehityksen, yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon ja suvaitsevaisuuden lisäämiseen yhdistyksen toiminta-alueella Ristiinassa.

Tarkoituksena on myös yhdistää vihreän arvomaailman omaavia Ristiinan asukkaita toimimaan yhdessä tavoitteiden saavuttamiseksi. Vuoden 2010 aikana Ristiinan vihreät pyrkii lisäämään sekä jäsenmääräänsä että aktiivitoimijoiden määrää. Myös tukiryhmän kokoamista valtuustoryhmälle harkitaan.

Politiikan tavoitteet ovat yhteneväiset vuoden 2008 kunnallisvaalitavoitteiden kanssa. Tavoitteisiin pyritään aktiivisella valtuusto- ja lautakuntatyöllä. Yhteistyötä tehdään muiden valtuustoryhmien kanssa asiakohtaisesti. Politiikasta tiedotetaan medioiden, kuten Ristiinalainen –lehden, kautta.

Yhdistyksen toiminta Etelä-Savon vihreissä ja Vihreässä liitossa

Yhdistyksellä on edustus Etelä-Savon vihreiden hallituksessa. Vuodelle 2010 hallitukseen on valittu Mikko Siitonen ja varalle Jukka Kuusela. Piirin toimintaan osallistutaan aktiivisesti.

Ristiinan vihreät aloittavat valmistautumisen vuoden 2011 eduskuntavaaleihin. Tämä tapahtuu ennen kaikkea Etelä-Savon vihreiden koordinoimana. Toinen tärkeä piiritason vaikuttamisen kenttä on piirin strategiatyö, johon Mikko Siitonen osallistuu.

Yhdistys osallistuu 22.- 23.5.2010 järjestettävään puoluekokoukseen.

Ristiinan vihreät pyrkivät edistämään ja lisäämään eteläsavolaisten vihreiden yhdistysten yhteistyötä.

Kokoontumiset

Hallituksen julkisuusarvoa kokouksien muodossa on tarkoitus tulevana vuonna hyödyntää. Tarkoituksena on luoda kokouksista aitoja keskustelu- ja vuorovaikutusfoorumeita valitsemalla tarkkaan kokouksien paikka, vierailijat / alustajat yms.

Hallitus järjestää avoimia tilaisuuksia tarpeelliseksi katsottavan määrän. Tavoitteena on antaa kuntalaisille aito ja suora vaikuttamisen mahdollisuus, sekä lisätä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä koko Ristiinan poliittisessa kulttuurissa.

Hallitus pyrkii kokoontumaan aina ennen kunnanvaltuuston kokouksia. Tällöin tilaisuudet pyritään yhdistämään yleisötapaamisien yhteyteen ja / tai tapaamiseen jonkin toisen valtuustoryhmän kanssa.

Yhdistyksellä on kaksi kokousta: kevätkokous ja syyskokous, joissa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Tiedotus

Ristiinan vihreiden näkyvyyttä lisätään. Ristiinan vihreät pitävät ekologisesti kestävää tapaa elää, eli vihreää ideologiaa esillä mahdollisimman tehokkaasti. Lisäksi osallistutaan poliittiseen keskusteluun aktiivisesti. Tarpeen tullen tehdään kannanottoja, jotka pyritään saamaan julkaistuiksi lehdistössä ja sähköisessä mediassa.

Vuoden 2010 aikana laaditaan myös esite yhdistyksestä, johon liitetään tiedot kuinka Ristiinan vihreisiin voi liittyä.

Ristiinan vihreille tehdään kotisivut Etelä-Savon vihreiden avulla. Yhdistyksen aktiivien omia kotisivuja ja blogeja kehitetään edelleen.

Advertisement

Sivistyslautakunta 3.2.2010

Sivistyslautakunta aloitti omat kokouksensa vuoden 2010 puolella. Kokouksessa ei sinänsä ollut mitään erityisen hätkähdyttävää. Kaikkein eniten vei aikaa ensi lukuvuoden työajoista päättäminen. Lopulta päädyttiin pohjaesitykseen, jota minäkin kannatin. Saavuin myöhässä kokoukseen n. puoli tuntia ja missasin suuren osan keskustelusta. Tämä lienee vain (henkilökohtaiselta kannalta) hyvä asia, sillä se keskustelu, jota ehdin asiasta seurata, oli varsin tuskastuttavaa.

Toinen pykälä, josta keskustelimme, liittyi koulun tilavuokriin. Pohjaesitykseen oli sisällytetty automaattinen, vuosittainen 3 %:n taksakorotus. Vastustin automaattista korottamista ja esitin tilalle lausetta: ”sivistyslautakunta päättää tilavuokrista vuosittain”. Tämä jäi myös lopulliseen pykälään. Perusteet tälle, ovat tietenkin siinä, että kaikki vastaavat automaatit luovuttavat meiltä luottamushenkilöiltä valtaa virkamiehille. Tämähän ei sovi. Kyse ei ole valtataistelusta, vaan periaatteesta, jolla valta pidetään siellä, minne se kuuluukin: äänestäjien kontrollin alle.

Kokouksen jälkeen keskustelimme tulevan vuoden teemoista. Olinkin lähettänyt lautakunnan puheenjohtaja Strengelille ja sivistysjohtaja Vidmanille etukäteen sähköpostilla kyselyä seudullisesta opetuspalvelusta, perusopetuksen laatukriteereiden jalkauttamisesta, tulevasta valtionosuus uudistuksesta ja sen vaikutuksista sekä maahanmuuttajalasten valmistavasta opetuksesta. Näihin toivoin palattavan mahdollisimman pian.  Seudullisesta opetuspalvelusta keskustelimme hieman enemmänkin: Mikä tulisi olevamaan varhaiskasvatuksen tai lukion rooli? Mitkä tulisivat olemaan Ristiinan tavoitteet? Ja tietenkin siitä, että seudullisuus ei saa olla itseisarvo, vaan lisäarvo. Mielipiteeni on: jos ristiinalaiset lapset ja nuoret eivät hyödy seudullisesta opetuspalvelukeskuksesta, silloin siihen ei pidä mennä.

Toiset kuusi minuuttia julkisuutta

Olin tänään Etelä-Savon radion haastateltavana musiikkiharrastukseni, tarkemmin Kohinan, tiimoilta. Jos huikea radiojulkisuuteni on nyt yhteensä 12 minuuttia, Andy Warholin yhtälön mukaan minulla olisi 3 minuuuttia julkisuutta vielä jäljellä. Toivottavasti osaan käyttää jäljellä olevat minuutit rakentavasti…

Toinen mainitsemisen arvoinen (?) asia: viime viikolla tämän blogin vierailijamäärä ylitti 1500 kävijän rajan. Hienoa, että kiinnostusta on riittänyt, vaikka kirjoittelenkin tänne varsin harvakseltaan.

Henkilökohtainen vendetta

Koston enkeli räpiköi tänään 1.2.2010 Ristiinan valtuuston kokouksessa. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Ari Hämäläinen oli päättänyt tehdä tilit selviksi niiden kanssa, jotka olivat olleet lykkäämässä Virpi Siekkisen vakinaistamista viime syksynä. Lopputulema: naurunpyrskähdyksiä…

Hieman taustaa. Viime syksynä kunnanhallituksen puheenjohtaja Hämäläisen johdolla pyrittiin vakinaistamaan kunnanjohtaja Siekkistä. Silloin vihreät, kristillisdemokraatit, yksi keskustalainen ja sosialidemokraatit vaativat asiaa kunnanhallituksen uudelleen valmisteluun: asiassa oli liian monta avointa kysymystä (ks. kirjoitukset Kunnanjohtajastamme ja Kunnanjohtajan vakinaistamisesta 2). Muutaman hajaäänen avustuksella asia palautettiin kunnanhallituksen valmisteluun. Myös allekirjoittanut kirjoitti Ristiinalaiseen aiheesta valtuuston päätöksen jälkeen.

Kun valtuusto päätti mitä päätti, tuli Hämäläisen mitta täyteen. Vielä varsinaisen kokouksen aikana hän pystyi pidättelemään käytöstään, mutta valtuuston kokousta seuranneessa iltakoulussa alkoi asiaton ja moukkamainen kommentointi ja peräti huutelu, joissa asemansa täydellisesti unohtanut kunnanhallituksen puheenjohtaja sortui melkoisiin riman alituksiin niin useita valtuutettuja kuin valtuuston puheenjohtajaa kohtaan. Samoja purskahduksia saatiin lukea myöhemmin Länsi-Savon nettilehden keskustelupalstalta. Hämäläisen toiminta vaikutti, luvalla sanoen, koulukiusaajan käytökseltä. Vihreiden valtuustoryhmä nuhteli seuraavassa valtuuston kokouksessa Hämäläistä käytöksestään ja muistutti asemastaan.

Tänään valtuustokokouksessa saimme seurata jälleen samaa näytelmää Hämäläisen junaileman valtuustoaloitteen yhteydessä. Valtuustoaloitteena Hämäläinen esitti valtuutetuille koulutusta oikeista toimintatavoista valtuustokokouksien yhteydessä. Lisäksi hän tiedusteli vasta uudelleenvalitulta valtuuston puheenjohtajalta onko hän kenties käynyt koulutuksissa ja suositteli myös tutustumaan kirjallisuuteen valtuustotyöskentelystä! En tiedä jäikö valtuuston puheenjohtaja Jaana Vartiainen hölmistyneenä sanattomaksi vai eikä hän vain halunnut alentua Hämäläisen tasolle. Oli miten oli, Hämäläisen käytös oli törkeää. Vieläpä monella tasolla.

Kerronpa mitä tarkoitan. Ensinnäkin, asemansa puolesta Hämäläiseltä voitaisiin odottaa sivistyneempää käytöstä. Tämä on itsestäänselvyys. Toinen, paljon vakavapi oireilu tässä liittyy Hämäläisen ilmeisen vääristyneeseen käsitykseen demokratiasta: jos ihmiset eivät ole samaa mieltä, heidän pitäisi ilmeisesti ainakin ymmärtää olla hiljaa. Itsevaltaisiin otteisiin tottunut ja poliittisia erätappioita harvoin kokenut Hämäläinen ei ilmeisesti ole sisäistänyt toisinajattelun mahdollisuutta demokratiassa. Dialogi, slloin kun se perustuu loogiseen argumentointiin, tuottaa usein parempia tuloksia kuin yhden mielipiteen jyrääminen (vrt. Pohjois-Korea, Neuvostoliitto).  Sitä paitsi: demokratia ei saisi olla enemmistön diktatuuria. Ei ainakaan niin pienessä kunnassa kuin Ristiina, jossa resurssit myös aktiivitoimijoiden saralla ovat rajalliset. Jokainen voimavara ja näkökulma pitäisi hyödyntää. Silloinkin, ja erityisesti silloin, kun ne eroavat omasta mielipiteestä.

Hetki, jolloin Hämäläinen ehdotti valtuustettujen vaientamista koulutuksella, sai osan meistä läsnä olleista loksauttelemaan suita auki. Kun ajatuksesta sai alkuhämmennyksen jälkeen kiinni, alkoikin sitten tirskuminen ja säälinsekainen naurunpyrskähtely, joka tarttui myös lehtereille.