Puheenvuoroni liittyen A2-kielen valintamahdollisuuksiin

Tänään 17.6.2013 oli valtuustossa käsittelyssä A2-kielivalintoihin liittyvä aloitteeni, jonka minun lisäkseni allekirjoitti 46 valtuutettua. Esityslistatekstin (ja tulevan pöytäkirjatekstin) voi käydä lukemassa täältä. Tässä oma puheenvuoroni.

Arvoisa puheenjohtaja!

Ensinnäkin haluan kiittää valmistelijaa perusteellisesta selvityksestä. Erityisen ilahtunut olen virkamiesjohdon ja lautakunnan myönteisestä suhtautumisesta valinnaiskielten opiskelun lisäämiseen. Tahtoa saada lisää ryhmiä on, mutta resurssointi mietityttää.

Aloitteessa, jonka tosiaan allekirjoitti minun lisäkseni 46 valtuutettua, ei puhuttu ryhmäkokojen laskemisesta, mutta näyttäisi ilmeisesti siltä että se olisi se varteenotettavin keino lisätä A2-kieliryhmiä.

Toivon tietysti, että kouluille ja huoltajille annettaisiin mahdollisuuksia yhteistyöhön ja ”luoviin” ratkaisuihin, jotta ryhmiä syntyisi. Nyt kävelymatkan päässä olevat koulut ovatkin kokeilleet yhteistyötä ja on hienoa että näin on annettu toimia. Kategorisen ”ein” sijasta tarvitaan positiivista ja avointa suhtautumista kokeiluihin ja uusiin ideoihin.

Olen ymmärtänyt, että valinnaiskielten perustamisryhmäkokoa ei haluta pienentää muiden ryhmäkokojen kustannuksella. Tämä on mielestäni aivan oikein — mutta aiheuttaa haastetta seuraavaa talousarvioita laadittaessa.

Vuositasolla kustannus on arvioitu noin 30 000 euroksi ja summahan on siis kumulatiivinen. Seuraavat kuusi vuotta tarvittaisiin aina sama raha, jolloin lopullinen kustannus ajan kanssa olisi siis noin 180 000 euroa. Summahan on joka tapauksessa vain ohjeellinen ja riippuisi täysin syntyvien valinnaiskielten ryhmien määrästä.

—-

Olemme siis valintojen äärellä seuraavaa talousarvioita laadittaessa: meillä on hirvittävän tiukka taloustilanne – turhuuteen ei ole varaa. Saman hengenvetoon haluan kuitenkin todeta että kaikki positiivinen ei saa kaupungissa pysähtyä, vaikka jokainen euro pitääkin reknata entistä tarkemmin. Kyse on arvovalinnasta, kyse on alueemme tarpeesta saada kielitaitoista työvoimaa, kyse on sijoituksesta lapsiimme ja heidän tulevaisuuteen.

Valtuustolla on ollut erittäin vahva tahtotila laittaa valinnaiskielten opiskeluun liittyvät asiat kuntoon Mikkelissä. Pidetäänpä tämä siis mielessä talousarvioita laadittaessa. Tahto vie läpi vaikka harmaan kiven.

Advertisement