Sivistyslautakunta 27.10.2009

Lautakunta kokoontui taas, ja kokous olikin mielenkiintoinen. Asialistalla olivat mm. lukioselvityksen loppuraportti, koulukeskuksen tiloista perittävät vuokrat sekä sivistystoimen tuloskortin päivittäminen. Lisäksi keskustelimme alustavasti Ristiinan kunnan strategiatyöstä.

Lukioselvitysryhmän jäsenenä loppuraportti olikin jo tuttu. Puheenjohtaja teki kokouksessa esityksen, että loppuraportti hyväksytään ja annetaan kunnanhallituksen tietoon sekä esitellään henkilöstölle ja selvitystyöryhmän puheenjohtaja antaa palautteen sivistyslautakunnalle kevään 2010 aikana. Kannatin tätä esitystä. Vaikka koulun operatiivinen johtaminen onkin koulun johdon asia, mielestäni lautakunnan on kuitenkin syytä seurata, miten johtopäätöksiä aletaan toteuttamaan käytännössä. Selvitysryhmän työ oli mielestäni monelta osin onnistunutta, mutta koulun rehtori mielestäni ajoi välillä omaa näkemystään liiankin vahvasti. Tämä näkyi siinä että, kokousten pohjalta kirjoitetut raportin osat toisinaan olivat muuttaneet kovasti muotoa siitä, mitä ryhmässä oli keskusteltu. Selvitysryhmän näkymys oli ohitettu ja tilalle olikin tullut rehtorin näkemys.

Erityisesti itseäni hiertää se, että lukiolaisille ostetaan kannettavat tietokoneet. Tämä ei ole ratkaisu mihinkään: lukion vetovoimaisuutta ei mielestäni voida pitkällä tähtäimellä ja kestävästi taata ”ostamalla” oppilaita tietokoneilla. Kestävämpi tapa olisi ollut käyttää ko. raha koulun toimintakulttuurin kehittämiseen ja ajanmukaisen teknologian hankkimiseen lukioon. Luokkien varustelutason nostaminen, langattoman verkon rakentaminen sekä henkilöstön täydennyskoulutukseen panostaminen toisivat parempia tuloksia. Jos oppilaitos ja sen henkilöstö ovat ajan hermolla, myös oppilaitoksen imago paranee ja tekee opiskelupaikasta halutumman. Ajatuksena minulla tässä on: ”Haluan Ristiinan lukioon, koska siellä annetaan tasokasta ja nykyaikaista opetusta, ja se taas takaa minulle mahdollisuudet jatkokoulutukseen”, pikemminkin kuin ”Haluan Ristiinan lukioon, koska saan sieltä kannettavan tietokoneen”. Mielestäni toimintakulttuurin muutos olisi vaatinut pikemminkin henkilöstölle työsuhdetietokoneet ja koulutusta teknologian hyödyntamiseen opetuksessa.

Koulukeskuksen tilavuokrapykälä lähetettiin yksimielisesti uuteen valmisteluun. Siinä oli selkeitä puutteita ja jopa ristiriitaisuuksia. Tiloja käyttävät erilaiset yhdistykset. Ihannetilanteessa vuokria ei tarvitsi heiltä periä lainkaan, sillä kolmannen sektorin tekemä työ on ensiarvoisen arvokasta ja kuntalaisia hyödyttävää. Tässä taloudellisessa tilanteessa tilavuokrien nostamiselle on valitettavasti kuitenkin painetta. Niinpä olen tilavuokrien nostamisen kannalla, mutta myös sen kannalla että vuokrien perinnässä luovutaan kaksoiskäytännöstä. Tähän asti yhdistykset ovat olleet toisiinsa nähden eriarvoisessa asemassa: kunnalta rahallista tukea saaneet yhdistykset ovat maksaneet alempaa tilavuokraa. Eli: nämä yhdistykset ovat saaneet kaksoistukea. Nyt on syytä yhtenäistää tilavuokrat kaikkia vuokralaisia tasapuolisesti kohtelevaksi.

Tuloskortin yhteydessä puhuimme myös sivistystoimen strategiasta. Sain strategiaan lisättyä hieman vihreää painotusta ja se on mielestäni jo voitto sinänsä. Olen sitä mieltä strategiat ovat hyviä työkaluja ohjata kunnan toimintaa, jos niitä ei suostu jättämään sanahelinän tasolle. Oli hienoa huomata, että en ollut yksin huolissani ilmastonmuutoksesta vaan sain ajatuksilleni tukea myös muilta lautakunnan jäseniltä sekä kunnanhallituksen edustaja Kirsi Olkkoselta ja kunnanjohtaja Virpi Siekkiseltä.

Kun kunnan strategiaa päivitetään, tulisi siinä työssä ottaa huomioon myös aiempaa vahvemmin ympäristönäkökulmat. Kunnilla on suuri rooli ja vastuu ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa, ja nyt olisi myös Ristiinassa aika ymmärtää että tämä uhka ei poistu painamalla päätä pensaaseen.  Kyse on meidän ja tulevien sukupolvien tulevaisuuden edellytyksistä niin monella tasolla, että tähän sitä ei ole mahdollista selvittää. Lyhyemmällä ja paikallisemmalla tähtäimellä kyse on myös kunnan imagosta. Millaisen kuvan haluamme antaa kuntalaisille ja ulospäin: vastuullisen, modernin ja dynaamisen vaiko vastuuttoman, vanhoillisen ja piittaamattoman? Jos vastaus on vaihtoehdoista ensimmäinen, ilmastotavoitteet tulee huomioida kunnan stregiatyön kaikilla tasoilla ja sen jälkeen jalkauttaa se aidosti käytännön toimintaan.

Advertisement