Tuoteseloste

Tämä blogikirjoituksen tarkoitus on tehdä selväksi muutamia mielipiteitäni ja ajatuksiani muutamista mieleentulevista asioista. Sen enempiä perustelematta. Näinhän ei saisi tehdä.

Yleistä…

– Vihreät on poliittinen puolue, ei lahko.

– Yleisesti ympäristö- ja eläinsuojelulainsäädäntöä tulee kiristää. Sanktioita tulee koventaa.

– En haikaile Kekkosta, Neuvostoliittoa tai markkaa.

– Haluan muuttaa maailmaa. Maailmaa muutetaan pääsemällä asemaan, jossa muutosta voi tehdä. Haluan siis valtaa.

– Suhtaudun epäilevästi ja epäluuloisesti nationalismiin ja patriotismiin.

– Yhteiskunnan ”hyvyyden” mittari on se, miten kaikkein heikoimmista huolehditaan.

– Joskus ja joissain asioissa yhteiskunnan pitää holhotakin. Ikävä kyllä.

– Vaikka kannustaminen toimii useimmiten pakkoa paremmin, on kuitenkin olemassa tilanteita, joissa pakko on paras kannuste.

– Puita saa halailla, jos haluaa.

Aseista ja armeijoista…

– Aseet auroiksi.

– Yleistä asevelvollisuutta ei tarvita.

– Käsiaseet tulisi kieltää kansalaisilta.

– Vastustan sotilaallista liittoutumista.

Energiasta…

– Vastustan ydinvoimaa.

– Turpeen käyttö energiantuotannossa on lopetettava.

– Suomeen ei tarvita uraanikaivoksia.

Veroista ja palveluista…

– Arvonlisäveron tulee olla ympäristövaikutusten mukaan progressiivinen.

– Tuloeroja tulee tasata progressivisella tuloverotuksella. Pääomaveroa tulee nostaa.

– Rakastan veroja. Verotuksen tason tulee olla riittävän korkea, että saadaan turvatuksi laadukkaat, tasapuolisesti kaikkien saatavilla olevat palvelut.

– Alkoholiveroa on varaa korottaa.

– Kansalaispalkka olisi hyvä asia.

– Päättäjien ei pidä toimia elinkeinoelämän ehdoilla, elinkeino elämän pitää toimia päättäjien ehdoilla.

– Kuntien saamia valtionosuuksia tulee korvamerkitä nykyistä enemmän. Nykyinen suunta on väärä.

Eläimistä ja ruoasta…

– Turkistarhaus tulisi elinkeinona lopettaa.

– Eläinten ja erityisesti tuotantoeläinten oikeuksia tulee vahvistaa lainsäädännön kautta entisestään.

– Kannatan kasvisruokapäivää kouluruokailussa. Puuro ei ole kasvisruoka.

– Ihmisiä tulisi kannustaa vähentämään lihan osuutta ruokavaliossaan.

Kaavoituksesta ja asumisesta…

– Rantarakentamista tulee säädellä tiukasti. Hyvin tiukasti.

– Vastustan Ideaparkkien kaltaisten kauppakeskusten rakentamista.

– Maaseutuakin tarvitaan. Kaikki eivät voi asua kaupungissa.

Työelämästä…

– Kehitys, jossa työelämä muuttuu koko ajan kovemmaksi ja epävarmemmaksi, täytyy pysäyttää.

– Tarvitsemme pehmeämpiä arvoja, ja siinä julkisyhteisöjen työnantajina tulee toimia edelläkävijöinä ja esimerkkeinä.

Tasa-arvosta ja vähemmistöistä…

– Kannatan samaa sukupuolta olevien avioliittoja ja adoptio-oikeutta.

– ”Maahanmuuttokriittisyys” on pseudoälyllisyyden huntuun verhottua rasismia.

– Monikulttuurisuus on tätä päivää ja tulevaisuutta. Hyvä niin.

– Kotouttamiseen tulee panostaa. Maahanmuuttajalasten koulunkäyntiin on satsattava riittävästi tukitoimia.

– Olen feministi (ainakin niin paljon kuin mies vain voi olla).

Demokratiasta…

– Tarja Halonen on hyvä presidentti ja onnistunut tehtävissään. Heidi Hautala olisi ollut vielä parempi.

– Suomi ei itse asiassa tarvitse presidenttiä.

– Asioita päätettäessä kaikki sidosryhmät tulee tulla kuulluksi. Aidosti, ei näytöksenomaisesti.

– Politiikan pitää olla avointa ja läpinäkyvää. Jo valmistelun tulisi olla avointa.

– Päätöksenteon tulee olla mahdollisimman lähellä ihmistä. Kunnallista ja esimerkiksi kaupunginosademokratiaa on vahvistettava.

Globaalista maailmasta…

– Suomen on hyvä kuulua Euroopan Unioniin.

– Kehitysyhteistyöhön tulee satsata nykyistä enemmän.

– Suomen tehtävänä on olla esimerkkinä ja edelläkävijänä globaaleissa kysymyksissä, kuten ilmastonmuutoksen ehkäisyssä, Itämeren suojelusssa, tai köyhyyden vastaisessa taistelussa. Ja vaikka muut maat eivät huolehtisi velvollisuuksistaan.

– Tobinin vero on otettava käyttöön.

Koulupolitiikasta…

– Pääsykokeista yliopistoissa tulee pitää kiinni.

– Opiskelun on oltava ilmaista, kaikilla asteilla, ja kaikille.

– Kannatan pakkoruotsia. Mutta myös pakkomatikkaa, pakkohistoriaa, pakkoliikuntaa jne.

Advertisement

Hajatelmia vaaliliitoista

On taivahan tosi, ettei vihreillä ole mahdollisuutta uusia kansanedustajapaikkaa Etelä-Savossa, ellei vaaliliittoa jonkun toisen puolueen kanssa saada muodostettua.

Olen henkilökohtaisesti vaaliliiton kannalla, vaikka kumpikaan järkevistä mahdollisuuksista (kok. tai kesk.) oikein ideologisesti innosta. SDP ei varmasti halua uudestaan kokeilla vihreiden kanssa, se on selvää. Realistisista mahdollisuuksista toinen osapuoli haluaa kolme ydinvoimalaa, toisen suhtautuminen esim. norppiin, maatalouteen, turkistarhaukseen tai moniin meille tärkeisiin arvoliberaaleihin asioihin (kuten esim. seksuaalisten vähemmistöjen oikeudet) ovat kuin toiselta planeetalta. Mielestäni vaaliliittoon lähtemisessä hyvänä puolena voisi olla ainakin se, että se toivottavasti saa meidät vihreät ajattelemaan muutakin kuin norppia jne., vaikka tärkeitä kysymyksiä ovatkin.

Suurin vihreiden heikkous on monesti ympäripyöreä, käytännön tasoa tavoittamaton tai puuttellinen näkemys juuri sosiaalipoliittisissa ja koulutuspoliittisissa kysymyksissä. Tarkoitan tällä seuraavaa: meillä on selkeät tavoitteet toimenpiteitä myöten esimerkiksi energiakysymyksissä, mutta toisaalta haluamme edistää ”yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta”, joka sanaparina ei tarkoita yhtään mitään. Jos se tarkoittaa vähemmistöjen oikeuksien turvaamista, asiahan on enemmän kuin kannatettavaa, mutta se unohtaa samalla enemmistön oikeudet, esim. toimivaan terveydenhuoltoon, riittävästi resurssoituun sosiaalitoimeen tai esimerkiksi lasten ja nuorten oikeuteen saada laadukasta opetusta tarkotiuksenmukaisissa tiloissa.

Tässä on hyvä erottaa tietysti, kärjistäen, ”valtakunnantason sanahelinä kunnallispoliittisesta hampaattomuudesta”. Tarvitsemme vahvempaa profiloitumista ja vankempaa asiantuntemusta erityisesti näillä saroilla. Jos puolue haluaa kasvattaa kannatustaan, tämä on ennakkoedellytys. Mielestäni kuvaava esimerkki liittyy vanhaan vitsiin kuinka ”vihreät ovat kokoomuksen puisto-osasto” mutta sekin vitsi on saanut jo jatkoa: ”kokoomus on vihreiden sosiaaliosasto”. Kuulostaa aika hurjalta, mutta toisaalta: totta toinen puoli. Meillä ei ole ollut ehkä sittenkään tarpeeksi mielenkiintoa tai asiantuntemusta näihin kysymyksiin. Ja toisaalta: jos riveistämme asiantuntemusta ja näkemystä löytyisikin, sitä ei hevillä haluta kuunnella…

Vaaliliittoa mietittäessä meidän tulee miettiä myös sitä, millä saamme hyödyn irti vaaliliitosta. Se ei voi perustua pelkästään valovoimaisen ja osaavan kansanedustajamme Heli Järvisen persoonaan ja ajatuksiin… Tarvitsemme yleispoliittista substanssia koko puolueena!