Kuusi minuuttia kuuluisuutta

Etelä-Savon radio haastatteli minua tänään liittyen Mikkelin kouluasioihin. Olipahan jännää sekin. Vaikka tunnelmat omasta ulosannista heti haastattelun jälkeen olivatkin varsin kriittiset, niin loppujen lopuksi pystyin aika hyvin itseäni kuuntelemaan iltapäivällä kun kyseinen kuusiminuuttinen tuli ulos.

Keskeiset teemat olivat haastattelussa olivat ryhmäkoot, joiden pienentämistä vaadin. Lisäksi sijaisjärjestelyt ja tilaratkaisut puhuttivat. Vanomon tapauksessa vetosin kovasti politikkojen suoraselkäisyyteen ja viisauteen harkita vielä asioita uudessa valossa ja tekemään uudenlaisia linjanvetoja. Samoin kyseenalistin opetustilojen optimoinnin, sillä sen kääntöpuolena on se, että oppilaat ovat kuin sardiinit purkissa.

Toivotaan että joku tärkeä korva kuuli tämän.

Advertisement

Ristiinan vihreät kokoontuivat

Ristiinan vihreät pitivät lauantaina sekä syyskokouksen ja hallituksen kokouksen. Syyskokouksessa allekirjoittanut valittiin puheenjohtajaksi vuodeksi 2010. Aiemmin olimmekin ennakoineet tätä siirtämällä Etelä-Savon vihreiden hallituspaikan Jukka Kuuselta minun nimiini. Tässä ohessa hallituksen kokouksen pöytäkirjaote asiakohdista.

6§     Toimihenkilöt

Valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi Jukka Kuusela ja sihteeriksi Päivi Rahikainen.

7§      Mikkelin seudun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen

Käsiteltiin asiaa koskeva muistio. Seurataan hankkeen edistymistä ja todettiin että periaatteessa Ristiinan vihreät kannattavat seudul-lisuutta. Varhaiskasvatuksen poistaminen soten alaisuudesta ja siir-täminen opetustoimen alaisuuteen on kuitenkin huomioitava hank-keessa.

8§     Seudullinen opetuspalvelu

Mikko Siitonen selvitti asian edistymistä ja sen käsittelyä sivistyslautakunnassa.

9§     Ristiinan elinkeinostrategia

Keskusteltiin esityksestä. Esitetään kunnanhallitukselle, että kunnan kotisivujen uusimista aikaistetaan suunnitellusta. Valtuustoryhmä tekee aloitteen kunnan tiedotustrategian laatimisesta.

Twitteriä ja muuta

Tänään olen opetellut käyttämään Twitteriä ja luonut sinne tilinkin. Vaikka moinen palvelu ei Suomessa kovin suosittu olekaan, minä olen siitä varsin innostunut. Katsotaan, jos vaikka yrittäisi sitä kautta napakasti kommentoida maailman menoa.

Mielenkiintoisen puhelunkin sain tänään… Etelä-Savon radiosta soitettiin ja pyydettiin haastattelua maanantaiksi. Aiheena on (tietysti) opetusasiat. Eikun vaan korva kiinni grammariin tai etsimään areenalta. Tunnelmakuvaukset sitten maanantaina….

Kunnanjohtajan vakinaistamisesta, osa 2

Ristiinan vihreät on lähettänyt seuraavan kyselyn kunnanhallitukselle liittyen kunnanjohtajan viran vakinaistamiseen. Tässä se on myös teidän tiedoksenne, rakkaat lukijat!

” Ristiinan Vihreiden valtuustoryhmä vastasi huhtikuussa, ettei se kannata kunnanjohtajan Virpi Siekkisen viran vakinaistamista. Meille ei ole ilmoitettu, että asiaa valmistellaan päätettäväksi syksyllä 2009. Näin ollen emme ole voineet pyytää lisäselvityksiä.

Alla on nyt luettelo niistä tiedoista, jotka hallituksen ja valtuuston esityslistan kyseisen pykälän esittelyssä täytyy ainakin ilmetä, ennen kuin asiasta voidaan tehdä päätöstä. Selvityksien tulee näkyä jo valtuuston esityslistan liitteenä eikä vasta varsinaisessa kokouksessa.

1. Miksi aikanaan päätettiin virka julistaa auki määräaikaisena eikä vakinaisena?

2. Kunnanjohtajan palkka on selvästi suurempi kuin Ristiinan kunnan kokoisissa kunnissa keskimäärin. Mistä tämä johtuu?

3. Mitkä olivat kunnanjohtajalle asetetut tavoitteet?

4. Kaikki palkat ovat julkisessa päätöksenteossa julkisia, joten mitä palkkaa kunnanjohtajalle maksetaan? Tehtäväkohtainen palkka? Määrävuosilisät ? Henkilökohtaiset lisät? Tehtävän vaativuuden mukainen lisä? Autoetu? Puhelinetu? Verotettava tulo yhteensä / kuukausi ?

5. Mikä on vt. sivistystoimenjohtajan palkka?

6. Mikä oli sivistysjohtajan tehtävästä maksettu palkka Virpi Siekkisen toimiessa ko. virassa?

7. Kun päätös määräaikaisuudesta tehtiin, oli mukana kaikkien valtuustoryhmien edustus ja määräaikaisuus päätettiin yksimielisesti. Mitä ympäröivissä tekijöissä on tapahtunut niin oleellista muutosta, että virka pitää vakinaistaa?

8. Voiko yleensäkään määrä-aikaista virkaa vakinaistaa ilman uutta julkista hakua? ”